698043690 | 602385709 biuro@lucastour.com.pl

Miejsce wypoczynku: Centrum Dydaktyczno– Sportowe w Kosakowie, ul. Żeromskiego 11

Plan dnia:
7:00   –  8:00 — przyprowadzenie dzieci przez rodziców, gry i zabawy świetlicowe
8:00 –  9:00 — I blok zajęć
9:00 – II śniadanie
9:30 – 11:00   —  II blok zajęć
11:00 – 12:00 – III blok zajęć 
12:30 — obiad
13:00 – 14:30 –  IV blok zajęć
14:30 – 16:00 – V blok zajęć
16:00 – odbiór dzieci

DOKUMENTY DO POBRANIA

  • Karta zgłoszenia dziecka na półkolonie zimowe
  • Regulamin Półkolonii Zimowych
  • klauzula_informacyjna
  • Umowa
  • Faktura za pobyt dziecka podczas półkolonii

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie pólkolonii.